חשבות שכר

במסגרת השירותים שלנו

  • ניהול והפקת משכורות לעובדי הארגון

  • דיווח תקופתי לרשויות המס

  • חישוב וניהול הפרשות סוציאליות ופנסיוניות של העובד

  • הפקת דוחות ניהוליים להנהלה

 054-2066588 | 052-4825667

  • Alpha-Finance