top of page

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת החשבונות במיקור חוץ ניתנים למגוון רחב של חברות בכל הגדלים ובכל שלב.
שירותים אלו מתאימים לחברות קיימות ומבוססות ולחברות הזנק (סטארטאפ), חברות פרטיות וציבוריות (בורסאיות).

 

השירותים שלנו ידועים באיכות הנהלת החשבונות, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים, דיוק ורלוונטיות.
העבודה של הנהלת החשבונות מבוקרת ע"י צוות רואי חשבון מיומן, כך שאתם חוסכים טעויות שיכולות לעלות ללקוח לא מעט. 


הנהלת הקבוצה דואגת כי שיטת העבודה תייצר יחס עלות – תועלת המקסימלי ביותר שניתן  לטובת הלקוח.

במסגרת השירותים שלנו

  • ניהול ספרים באופן שוטף

  • שידור טופס 856 - דיווח שנתי למס ההכנסה

  • דיווחים ותשלומים למוסדות

  • עבודה בסביבה רב-מטבעית ודו-לשונית

  • התאמות וסגירות עד מאזן באופן שוטף

  • טיפול בהשלמות מול הגורמים השונים

  • עבודה שוטפת עם מחלקת החשבות

bottom of page