top of page

פתיחת עסקים וחברות 

פתיחת עסקים וחברות וליווי פיננסי בהמשך – בין היתר:

  • הכנת תוכנית עסקית ואסטרטגיה מתאימה

  • דיווחים שוטפים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי

  • שירותי הנהלת חשבונות לעצמאיים תוך הקפדה על ניהול ספרים תקין

  • הגשת דוח שנתי למס הכנסה

 

כי זמן שווה כסף!

 

Growth
bottom of page