top of page

CFO/ניהול כספים

ניהול פיננסי – כלכלי

 • ניהול בנקים, אשראי

 • ניהול תזרים ברמה יומית עם תחזית שנתית

 • תקציב, מעקב ותחזית

 • ניתוח עסקאות - תזרים, מימון, רווחיות ומיסוי

 • הערכות מיסוי והשפעות מס

 • ניהול הנהלת חשבונות פנימית/חיצונית

 • אספקת נתונים בזמן אמת להנהלה

 

בקרה ושליטה

 • קביעת יעדים

 • ייעוץ להנהלת החברה

 • הצפת מידע והתראה מראש

 • ניתוח פיננסי מעמיק לעסק 

​​

bottom of page