top of page
Dollar Bills

גיוס אשראי וליווי פיננסי

בנייה נכונה של פתרון האשראי האופטימאלי מחייבת תכנון מקדים. ההחלטה לגשת לגיוס אשראי מלווה בשאלות וכרוכה במשמעויות רבות, ביניהן: היקף המימון הנדרש לעומת ההון העצמי, יכולת ההחזר ודרגות החופש, ניתוח יכולת החזר בתרחישים שונים, זהות מקור המימון בנק, מקור חוץ בנקאי מוסדי, חוב ממשקיע פרטי ועוד, מבנה המימון וסוג האשראי, תמהיל הביטחונות והיקפם. עלות המימון – ריבית ועלויות הקמה, מבנה ההתניות של גורם המימון

Dollar Bills

CFO/ מנהל כספים חיצוני

Alpha Finance מספקת שירותי ניהול כספים חיצוניים מלאים לחברה. שירותי ניהול הכספים החיצוניים כוללים שיפור התזרים, ניהול תקציב, ניהול תהליך הגביה והתשלומים, דרישות דיווח למשקיעים, תהליך רכישה, מכירה או מיזוג , צורך במציאת מקורות מימון, החלפת מערכות מידע ועוד.

Business Partners at Work

שירותי חשבות

Alpha Finance מספקת שירותי חשבות חיצוניים לחברות ועסקים. שירותי החשבות החיצוניים מספקים להנהלה מגוון דוחות כספיים ותפעוליים, המסייעים לחסכון בהוצאות, קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעול יעיל ורווחי של החברה.

שירותי החשבות החיצוניים כוללים פיקוח על הפעילות הפיננסית היומיומית המתנהלת בחברה וכן פיקוח על האדמיניסטרציה הפיננסית השוטפת הכוללת תקבולים, תשלומים, דיווחים לרשויות המס מעקב אחר הנהלת החשבונות ועוד.

Growth

הקמת חברה/עוסק

הקמת חברה/עוסק משלב הרעיון ועד לפעילות מלאה, כולל פתיחה ברשויות המס השונות, בחינת כדאיות ובניית תוכניות עסקיות, הערכה תזרימית וניתוח כלכלי מעמיק. 

bottom of page